Det lilla bussbolaget
med den
bra servicen till det vettiga priset

Tjänster

Turism och beställningstrafik, när och fjärran
Dansresor allt som oftast till populära dans-ställen
En och annan resa till Tyskland också ibland

Resebilder

Besök vid Border Shop i Tyskland, "Pråmen" populärt kallad
Besök vid Border Shop i Tyskland, "Pråmen" populärt kallad